elektronik elekronik kariyer danışmanlığı

E-Kariyer Danışmanlığı

Elektronik kariyer yönetimi ile ilgili literatüre bakıldığında öne çıkan konunun elektronik kariyer danışmanlığı ya da internette kariyer danışmanlığı olduğu görülmektedir. Örgütler elektronik kariyer danışmanlığını, kendi çalışanlarına örgütün web sayfası aracılığıyla sağlayabildiği gibi, bu amaçla kurulmuş internet sitelerinden de destek almaktadırlar. Kariyer planlama “mevcut mesleki olanaklar ile eğitim ve öğretim olanaklarından yararlanmak suretiyle bireylere kariyer gelişimlerinde yardımcı olmayı amaçlayan planlanmış bir faaliyet” olarak ifade edilebilir. Bu faaliyet içinde, örgütün bireyin kriterine uygun iş vermesi, yol göstermesi, eğitim faaliyetleri ile personelin yükselmesini ve ilerlemesini kolaylaştırabilecek yeteneklerini kazanmasını sağlaması iş ya da günlük yaşamında sorunları çözmede katkıda bulunması gibi hizmetler sayılabilir 

DİKKAT: E-kariyer yönetimi sürecinde işletmeler çalışanlarına elektronik ortamda kariyer danışmanlığı yapmaktadır. İşletmeler, bu kariyer danışmanlığını ya kendi web sayfaları ya da online kariyer siteleri aracılığıyla gerçekleştirmektedirler.

Kariyer geliştirme danışmanlığı faaliyetleri yüz yüze yapılabileceği gibi internet ortamında da yapılabilmektedir. “E-mentoring” adı verilen yöntem, çalışanların örgüt ile veya kariyer geliştirme ile ilgili sorunlarda anında yardım alabilmesini sağlayan bir yöntemdir. E-mentoring, danışman ve çalışan arasında internet kullanılarak yapılan bir etkileşimi içermektedir. Profesyonel danışmanlar, çalışana iş değiştirme gibi değişik tavsiyelerde bulunabilmekte, yeni iş bulmasına yardımcı olmakta ve çeşitli seçenekler sunmaktadırlar

elektronik elekronik kariyer danışmanlığı