Kurumsal web sitesi kuruam işletme web siteleri

İşletmelerin Kurumsal Web Siteleri

İşletmeler kurdukları web siteleri aracılığıyla e-işe alım çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmeye çalışmaktadırlar. Bugün iş başvurusu yapmayı düşünen birçok aday çalışmayı düşündüğü kurumların web sitelerine…

Daha Fazla Göster İşletmelerin Kurumsal Web Siteleri
elektronik insan kaynaklari işlevleri

E-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞLEVLERİ

Son yıllarda gelişen teknolojik yeniliklerle birlikte işletmelerde insan kaynakları yönetimi işlevlerinin elektronik ortamda bilgisayarlar aracılığı ile uygulanmaya başladığı görülmektedir. İnsan kaynakları uzmanları işletmede çalışanlarla ilgili…

Daha Fazla Göster E-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞLEVLERİ
elektronik insan kaynaklarının dezavantajları nelerdir

E-İnsan Kaynakları Yönetiminin Dezavantajları

E-insan kaynakları yönetiminin örgütler açısından birçok avantajının yanında bazı dezavantajlarının olduğu da görülmektedir. Elektronik ortamda yürütülecek insan kaynakları faaliyetleri için kurulan teknolojik alt yapının yetersizliği…

Daha Fazla Göster E-İnsan Kaynakları Yönetiminin Dezavantajları
elektronik insan kaynakları ve internet alt yapısı

İnsan Kaynaklarında İnternet Temelli Altyapının Kullanılması

İşgörenler, yöneticiler, insan kaynakları hizmeti sunanlar, ilgili topluluklar, kurumsal müşteriler ve genel olarak halk dahil tüm yetkili taraflara insan kaynakları ile ilgili verilere daha az…

Daha Fazla Göster İnsan Kaynaklarında İnternet Temelli Altyapının Kullanılması
elektronik insan kaynakları yönetimi ve sisteminin işleyişi

Elektronik İnsan Kaynakları Sistemi ve İşleyişi

İşletmelerde insan kaynakları yönetimi işlevlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi için işletmede teknolojik alt yapının oluşturulması gerekmektedir. İyi bir teknolojik alt yapı oluşturulmadan yürütülmeye çalışılan insan kaynakları…

Daha Fazla Göster Elektronik İnsan Kaynakları Sistemi ve İşleyişi
elektronik insan kaynakları yönetim süreci

E- İnsan Kaynakları Yönetimi Süreci

İşletmenin insan kaynakları yönetimi ile ilgili iş ve işlevleri elektronik ortamda yürütebilmesi için bazı işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi…

Daha Fazla Göster E- İnsan Kaynakları Yönetimi Süreci
e-insan kaynakları e- iş süreçleri web tasarımı kodlama

E- İnsan Kaynakları Tanımı

E-insan kaynakları yönetimi kavramını tanımlamadan önce bu kavramla benzer anlamlara gelen diğer kavramlardan bahsetmek yararlı olacaktır. İlgili literatüre bakıldığında, E-insan kaynakları ve e-insan kaynakları yönetimi…

Daha Fazla Göster E- İnsan Kaynakları Tanımı
einsankaynakları

Elektronik İnsan Kayanakları Kavramı

E-iş süreçleri içerisinde yer alan başlıklardan birisi de insan kaynakları yönetimi işlevlerinin elektronik ortamda bilgi iletişim teknolojilerinin kullanılmasıyla ortaya çıkan e-insan kaynakları yönetimidir. Tüm dünyanın…

Daha Fazla Göster Elektronik İnsan Kayanakları Kavramı
e-insan kaynakları e- iş süreçleri nedir

E-İnsan Kaynakları

İşletmelerin stratejik öneme sahip bölümlerinden birisi de hiç kuşkusuz, bilgi toplumunun en önemli unsuru olan çalışanlara yönelik iş ve eylemleri yürütmekle sorumlu olan insan kaynakları…

Daha Fazla Göster E-İnsan Kaynakları
e-insan kaynakları e- iş süreçleri nedir

E-İş Süreçleri Ortaya Nasıl Çıkmıştır?

2000’li yıllarda bilgi çağına geçişle birlikte iletişim ve bilgisayar teknolojilerine yönelik gelişme ve değişmeler büyük bir hız kazanmıştır. Bu gelişme ve değişmeler birçok alanda olduğu…

Daha Fazla Göster E-İş Süreçleri Ortaya Nasıl Çıkmıştır?