elektronik performans değerlendirme

Elektronik Performans Değerlendirme

İşletmeler çalışanların performanslarını bazı değerleme yöntemleri aracılığıyla değerlendirmektedirler. Çalışanların performanslarını değerlemede kullanılan birçok farklı değerleme yöntemini elektronik ortamda kullanmak mümkün olmaktadır. Literatür incelendiğinde elektronik işlemlerin…

Daha Fazla Göster Elektronik Performans Değerlendirme
elektronik insan kaynaklarinin planlanması

E-İnsan Kaynakları Planlaması

E-insan kaynakları yönetimi işlevleri içerisinde ilk ele alınacak işlev insan kaynakları planlamasıdır. İnsan kaynakları planlaması geleceğe yönelik bir faaliyet olması ve geleceğin belirsizlik içermesi nedeni…

Daha Fazla Göster E-İnsan Kaynakları Planlaması
elektronik insan kaynaklari işlevleri

E-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞLEVLERİ

Son yıllarda gelişen teknolojik yeniliklerle birlikte işletmelerde insan kaynakları yönetimi işlevlerinin elektronik ortamda bilgisayarlar aracılığı ile uygulanmaya başladığı görülmektedir. İnsan kaynakları uzmanları işletmede çalışanlarla ilgili…

Daha Fazla Göster E-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞLEVLERİ
elektronik insan kaynaklarının dezavantajları nelerdir

E-İnsan Kaynakları Yönetiminin Dezavantajları

E-insan kaynakları yönetiminin örgütler açısından birçok avantajının yanında bazı dezavantajlarının olduğu da görülmektedir. Elektronik ortamda yürütülecek insan kaynakları faaliyetleri için kurulan teknolojik alt yapının yetersizliği…

Daha Fazla Göster E-İnsan Kaynakları Yönetiminin Dezavantajları
elektronik insan kaynakları ve internet alt yapısı

İnsan Kaynaklarında İnternet Temelli Altyapının Kullanılması

İşgörenler, yöneticiler, insan kaynakları hizmeti sunanlar, ilgili topluluklar, kurumsal müşteriler ve genel olarak halk dahil tüm yetkili taraflara insan kaynakları ile ilgili verilere daha az…

Daha Fazla Göster İnsan Kaynaklarında İnternet Temelli Altyapının Kullanılması
elektronik insan kaynakları avantajları ve dezaavantajları

E-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

İnsan kaynakları faaliyetlerinin elektronik ortamda bilgi teknolojileri aracılığıyla yapılmasının örgütler açısından birtakım avantajlarının olacağı açıktır. Günümüzde işletmeler için teknolojik değişme ve gelişmelerden yararlanarak örgütteki iş…

Daha Fazla Göster E-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI