elektronik insan kaynaklari işlevleri

E-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞLEVLERİ

Son yıllarda gelişen teknolojik yeniliklerle birlikte işletmelerde insan kaynakları yönetimi işlevlerinin elektronik ortamda bilgisayarlar aracılığı ile uygulanmaya başladığı görülmektedir. İnsan kaynakları uzmanları işletmede çalışanlarla ilgili…

Daha Fazla Göster E-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞLEVLERİ
elektronik insan kaynaklarının dezavantajları nelerdir

E-İnsan Kaynakları Yönetiminin Dezavantajları

E-insan kaynakları yönetiminin örgütler açısından birçok avantajının yanında bazı dezavantajlarının olduğu da görülmektedir. Elektronik ortamda yürütülecek insan kaynakları faaliyetleri için kurulan teknolojik alt yapının yetersizliği…

Daha Fazla Göster E-İnsan Kaynakları Yönetiminin Dezavantajları
elektronik insan kaynakları ve internet alt yapısı

İnsan Kaynaklarında İnternet Temelli Altyapının Kullanılması

İşgörenler, yöneticiler, insan kaynakları hizmeti sunanlar, ilgili topluluklar, kurumsal müşteriler ve genel olarak halk dahil tüm yetkili taraflara insan kaynakları ile ilgili verilere daha az…

Daha Fazla Göster İnsan Kaynaklarında İnternet Temelli Altyapının Kullanılması
elektronik insan kaynakları avantajları ve dezaavantajları

E-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

İnsan kaynakları faaliyetlerinin elektronik ortamda bilgi teknolojileri aracılığıyla yapılmasının örgütler açısından birtakım avantajlarının olacağı açıktır. Günümüzde işletmeler için teknolojik değişme ve gelişmelerden yararlanarak örgütteki iş…

Daha Fazla Göster E-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI
elektronik insan kaynakları yönetimi ve sisteminin işleyişi

Elektronik İnsan Kaynakları Sistemi ve İşleyişi

İşletmelerde insan kaynakları yönetimi işlevlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi için işletmede teknolojik alt yapının oluşturulması gerekmektedir. İyi bir teknolojik alt yapı oluşturulmadan yürütülmeye çalışılan insan kaynakları…

Daha Fazla Göster Elektronik İnsan Kaynakları Sistemi ve İşleyişi
elektronik insan kaynakları yönetim süreci

E- İnsan Kaynakları Yönetimi Süreci

İşletmenin insan kaynakları yönetimi ile ilgili iş ve işlevleri elektronik ortamda yürütebilmesi için bazı işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi…

Daha Fazla Göster E- İnsan Kaynakları Yönetimi Süreci
Elektronik İnsan kaynaklarının amaçları nedir

E-İnsan Kaynaklarının Amaçları

İnsan kaynakları talep ve arzı arasındaki dengesizlikleri izlemeye olanak sağlamak, Gelecekteki planlar ve politikaların formülasyonu için destek sağlamak, Çalışanlarla ilgili bilgileri otomatik hale getirmek, Çalışanlara…

Daha Fazla Göster E-İnsan Kaynaklarının Amaçları
elektronik insan kaynakları hizmetinin sonuçları

E-İnsan Kaynaklarının Sonuçları

E-İnsan Kaynakları Yönetimin Sonuçları: Değer yaratma odağı olan hedef kullanıcıları tarafından öznel olarak gerçekleştirilen e-insan kaynakları yönetimi değer yaratmaya çok düzeyli bir perspektifle bakmaktadır. Bilgi…

Daha Fazla Göster E-İnsan Kaynaklarının Sonuçları
elektronik insan kaynakları içeriği nedir

E-İnsan Kaynaklarının İçeriği

Boundarouk and Ruël (2009), insan kaynakları yönetimi ile bilgi teknolojisini bir araya getiren bir tanım üzerinde uzlaşmaya varma gereksinimi duymuş ve hedef personel ve yöneticiler…

Daha Fazla Göster E-İnsan Kaynaklarının İçeriği