e-iletişim ve sosyal medya

Podcastler

Sosyal medya araçları içerisinde ele alınacak bir diğer araç podcastlerdir. Eğitimde farklı teknolojileri kullanma arayışı ve özellikle yeni neslin bilişim teknolojilerine olan ilgisi ve yatkınlığı, bugün birçok eğitim kurumunun öğrencileri eğitme amaçlı podcastleri kullanmaya yöneltmiştir.

Podcast terimi, ilk defa Şubat 2004’te The Guardian gazetesi teknoloji yazarı Ben Hammersley tarafından kullanılmıştır. Podcast, iPod’daki “pod” ve yayımlamadaki “cast”in birleşimi ile oluşturulmuştur. Podcasting ile, internet ortamında ses ve görüntü dosyaları yayınlanmakta, kullanıcı ihtiyaç duyduğu multimedya donanım uygulamasına sahip ise “push” yayın yapılmaktadır. İlk defa Apple iPod için geliştirilmesine karşın günümüzde Podcast’ler doğrudan iPod ile ilgili bir kavram olmaktan çıkmıştır. Cep telefonunda uygun yazılımların olması koşuluyla, laptop veya masaüstü bilgisayarlardan da bu yayınları dinlemek veya izlemek mümkün olmaktadır. Ülkemizde ve dünyada podcast yayınları yapan öncü sektörün, medya ve basın sektörü olduğu görülmektedir. Podcast programları sayesinde yer ve zaman sınırlaması olmadan ve online olmaya gerek duyulmadan bilgiye ulaşmak mümkün olmaktadır (Gümüş ve Özel, 2013:6).

Podcasting’in, Mp3 formatında ses ve video dosyalarının mobil ve kişisel cihazlardan RSS’ler ile takibini sağlayan teknoloji olduğu görülmektedir. Podcast kullanıcılara, uzaktan eğitimde görsel materyallerin kullanılması imkanını vermektedir. Bu teknoloji ile geliştirilen web sayfalarından öğretmen ve öğrencilerin hem görüntü hem de ses podcast’lerini yükleyerek izlemeleri ve dersleri düzenli bir şekilde takip etmeleri sağlanmaktadır. Böylece de uzaktan eğitimde amaçlanan her zaman ve her yerden eğitime ulaşılmaya çalışılmaktadır. Podcast ile internet bağlantısının olduğu tüm mekânlar bir eğitim ortamı haline gelebilmektedir. Türkiye’de özellikle eğitim alanında podcast kullanımının giderek yaygınlaştığı görülmektedir (Işık vd., 2011:864).

Podcastlerin, geçmiş yıllarda eğitimsel olmayan amaçlar için kullanılan ses kayıtları iken, günümüzde videoların mp4 dosya biçimine dönüşmesi ile birlikte, eğitim amaçlı yeni bir mobil öğrenme aracı olarak kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Podcastler internetten mobil araçlara yüklendikten sonra, internet bağlantısına gerek duyulmaksızın istenilen yere aktarılabilmekte ve istenildiği zaman da dinlenebilmektedir. Dinleyicinin kayıtları istediği yerde ve istediği zamanda dinleme imkanına sahip olması, podcast ürünlerinin maliyetinin az ve aboneliklerin ücretsiz olması, dijital olduğu için kolay erişilebilir ve basit olması, podcasting’in avantajları arasında yer almaktadır. Tüm bu avantajlarının yanında; mevcut teknoloji altyapısıyla bütünleşmede yaşanan bazı sıkıntılar, kullanılan akademik içeriğin eksikliği nedeni ile ticari kaynaklardan oluşan lisans anlaşmaları yapma zorlukları, teknik sınırlamalar ve eğitim kaynaklarının eksikliği ile bu konuya yönelik bilinç ve bilgi eksikliği vb. dezavantajlarının olduğu da görülmektedir (Gülseçen vd., 2010:788).

DİKKAT: Ülkemize ve dünyaya bakıldığında podcast yayınları yapan sektörlerin başında medya ile basın sektörünün geldiği görülmektedir.

Podcastlerin en önemli üstünlüğü olan bilişim teknolojilerinin tüm araçlarından yararlanma imkanının yanı sıra, her yerde ve her zaman online olmadan da kullanılabilir olmasının, eğitim amaçlı uygulamalarda öğrenciler açısından büyük kolaylıklar sağladığı görülmektedir. Sağlık gibi zorunlu nedenlerle okula gelemeyen ve derslere katılamayan öğrencilerin yanı sıra eğitimine devam eden öğrencilerin okulda ya da okul dışında boş zamanlarında podcastleri kullanarak eğitim sürecini devam ettirdikleri görülmektedir. Diğer bir deyişle, istenirse, eğitim hiçbir kesintiye uğramadan 24 saat devam edebilmektedir. Podcastlerle takip edilen derslerin tekrar izlenme imkanının olması, öğrencinin başarısı açısından da son derece faydalı olmaktadır. Bugünün yoğun yaşam akışı içerisinde podcastlerin kullanıcılara sağladığı bu esnekliğin son derece önemli olduğu düşünülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir