elektronik insan kaynakları ve internet alt yapısı

İnsan Kaynaklarında İnternet Temelli Altyapının Kullanılması

  • İşgörenler, yöneticiler, insan kaynakları hizmeti sunanlar, ilgili topluluklar, kurumsal müşteriler ve genel olarak halk dahil tüm yetkili taraflara insan kaynakları ile ilgili verilere daha az masrafla sınırsız erişim sağlamaktadır.
  • Özellikle küçük ve orta-ölçekli örgütlere uygulama hizmeti sağlayıcıları yoluyla insan kaynakları bilgi sistemleri yönetimi için ekonomik seçenekler sunmaktadır.
  • Ciddi miktarda veriye gerçek kaynağından ulaşma fırsatı sunarak veri toplama geri dönüşüm zamanını neredeyse sıfıra indirmekte ve veri doğruluğunu artırmaktadır.
  • Kurumsal süreçlerin optimum entegrasyonu yoluyla insan kaynakları bölümü ile iç müşteriler arasındaki sorunlu mesafeleri azaltmaktadır.
  • Kurumsal insan kaynakları enformasyonunun azalan maliyetle küreselleşmesine ve ulaşılabilirliğine imkan tanımaktadır.

İşletmelerin e-insan kaynakları yönetimini uygulamaları için; maliyetleri azaltmak buna ilaveten işlemlerin etkinliğini artırmak, çalışanlarla hat yöneticiler arasındaki ilişkilerin niteliğini değiştirmek, tutarlı ve kapsamlı yönetim bilgi sistemlerini ortaya koyabilme yeteneğini artırmak gibi birçok farklı nedeni de bulunmaktadır. Yapılan bazı ampirik çalışmalar e-insan kaynakları yönetiminin üç alanda potansiyel avantajlarının olduğunu ortaya koymuştur