Forumlar

Forumlar

Kullanıcıların sosyal medya içerisinde kullandıkları araçlardan bir diğeri de forumlardır. Forumların geçmişi diğer araçlara göre daha eskidir. Sosyal medya platformlarını kullanan kişilerin uzun yıllardır forumları takip ettikleri görülmektedir.

Genellikle özel konular ve ilgi alanları üzerinde yapılan online tartışmalar için bir platform olan forumlar, kavram olarak sosyal medyadan önce ortaya çıkmış ve online topluluklar için bir güç ve popüler bir alan haline gelmiştir (Mayfield, 2008).

“Duyuru panolarının modern versiyonları” olarak ifade edilen forumlar, kullanıcılarının diğer kullanıcıların okumaları ve/veya yorum yapmaları için mesaj bıraktıkları bir sosyal medya ortamıdır. Diğer sosyal medya ortamlarından farklı yönü, birkaç tane popüler forum sitesi yerine her biri bir konuya odaklanan binlerce forum sitesinin bulunmasıdır. Sosyal medya içerisinde herhangi bir konuya yönelik olarak farklı dillerde düzenlenmiş, yerel ya da uluslararası bir foruma her zaman rastlamak mümkün olmaktadır. Tarihte düzenlenmiş ilk forumun, 1979’da Duke Üniversitesi’nden Tom Truscott ve Jim Ellis tarafından internet kullanıcılarının kamuya açık mesaj yollamalarını sağlamak amacıyla kurdukları tartışma sitesi Usenet olduğu görülmektedir. Bu site, ilk zamanlar, Kuzey Carolina ve Duke üniversiteleri akademisyenlerinin mail listeleri aracılığı ile mesajlaşmasını sağlamakta kullanılmışken, zaman içinde büyümüş ve gelişmiştir. Forumlar kurulduğu tarihten bu yana varlığını sürdürmektedir (Başer, 2014:20-21).

DİKKAT: Forumların, diğer sosyal medya araçlarından çok daha önce ortaya çıktığı ve ortaya çıktığı günden bugüne dek yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmektedir.

Forumların en önemli özelliği sayılarının çok fazla olması ve birçok kullanıcı tarafından takip edilebilme imkanı ve kolaylığı sağlamasıdır. Aynı konulara yönelik olarak düzenlenmiş birçok forum bulunmaktadır. Dünyanın hemen her yerinde her ülkenin diline uyarlanmış forumların olması bireylerin kendi dillerinde düzenlenmiş ilgili forumlara ulaşabilmesi kolaylığını sağlamaktadır.

İnternetin kullanılmaya başlandığı ilk günlerden beri varlığını sürdüren ve en yalın haliyle çevrimiçi tartışma platformları olarak nitelendirilebilen forumların temelini ziyaretçi defterleri oluşturmaktadır. İlk başlarda elektronik bülten sistemleri olarak hizmet vermeye başlayan forumların günümüzde aynı ilgi alanındaki bireylerin birbirleriyle iletişim kurmasını kolaylaştıran ve sınırsız sayıda konu hakkında fikir beyan etme imkânı veren popüler sosyal medya platformları haline geldiği görülmektedir. ‘‘Özgün konu başlıkları ve ilgi alanları etrafında çevrimiçi tartışma alanları’’ olarak da tanımlanabilen forumlar bir başka deyişle ‘‘kullanıcıların belirli konulardaki deneyimlerini, fikirlerini ve bilgilerini diğerleriyle paylaşabilecekleri etkileşimli çevrimiçi ortamlardır’”. Forumlarda temel amaç, ilgili kişiler arasında belirli bir konuya yönelik diyalog ortamı oluşturmak ve böylece aralarında bilgi akışı sağlamaktır (Berkup, 2015:161-162).

Forumlarda çoğu zaman bir yönetici ve/veya moderatör bulunmaktadır. Forumlardaki en yüksek yetki seviyesine sahip kişi yöneticidir. Yönetici; kullanıcılardan gelen postaları yönetmekte, üyeleri onaylamakta ve yeni forumlar oluşturmaktadır. Yönetici konumundaki bir diğer kişi ise postaları onaylamak, taşımak, silmek, düzenlemek veya kullanıcıları engellemek gibi birtakım görevleri yürüten moderatörlerdir. Katkıda bulunan yeterli sayıda üye olmadığı zaman bir forumdan söz etmek mümkün olmamasından dolayı forumları oluşturan en önemli öğenin üyeler olduğu görülmektedir (Yağmurlu, 2011:6-7). Üye ve forumdaki gönderilerin sayısının artması, bir yandan foruma katılanların sayısını artırırken, diğer yandan forumun popülerliğini de yükseltmektedir. Bu noktada forum düzenleyenlerin; diğer kullanıcıların ilgisini çekeceğini düşündüğü ve takip etmeyi isteyeceği konular üzerine odaklanması önemli olmaktadır.

Forumlar farklı birçok konu başlığı ve ilgi alanına yönelik olabilmektedir. Örneğin popüler alanlardan birisi olduğu görülen spor forumu başlığı içerisinde balık, kayak, golf ya da diğer aktiviteler yer alabilmektedir. Diğer yaygın ilgi alanları, metal ve ağaç işleri, seyahat, finansal yatırımlar, otomobil modifikasyonu ve tamiri ile elektronik olabilmektedir. Bu forumlarda bireyler düşüncelerini diğerleri ile paylaşmakta ve diğer bilgi sahibi bireylerin önsezilerinden yararlanmaktadırlar (Pitta ve Fowler, 2005:266).

İnternet forumları, okuyucular arasında bir empati duygusu geliştirme konusunda oldukça önemli bir yeteneğe sahiptir. Okuyucular, kişisel deneyimlerden aktarılan hikayeler ve paylaşımları toplu olarak forumlarda bulabilmektedirler. Çevrimiçi tartışmalara katılan katılımcılar, diğer forum katılımcılarına performans sergileme ihtiyacı hissetmektedir. Foruma yapılan katkılar genellikle katılımcının topluluğun diğer üyelerini eğlendirme ya da eğitme yeteneği anlamında değerlendirilmektedir. Forum kullanıcılarının yaptıkları paylaşımlar, okuyucuların içeriğin yazarıyla empati kurmalarını sağlamakta ve bu sayede hayali bazı deneyimler oluşması mümkün olabilmektedir. Bunun yanında forumların çok sayıda kullanıcının soru sormasına ve cevap almasına imkan vermesi açısından da mükemmel araçlar olduğu düşünülmektedir (Koçak, 2012:76-77).

Bugün sosyal medyaya bakıldığında ülkemizde birçok farklı alanda birçok forum sitesinin yer aldığı görülmektedir. Uzun yıllardır faaliyetlerine devam eden forumlar her ne kadar başka sosyal medya araçlarının gölgesinde kalmış gibi görünse de hala birçok kişi tarafından takip edilen bir sosyal medya aracı olarak dikkati çekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir