elektronik performans değerlendirme

E-Kariyer Yönetimi

Son yıllarda gerek iş dünyasında gerek sosyal yaşamda en sık karşılaşılan kavramlardan bir tanesi de kariyer kavramıdır. Günümüzde çalışanların iş yaşamları boyunca kariyer planları yaparak, kariyerlerini geliştirme üzerine yoğun çaba gösterdikleri görülmektedir. Kariyer sadece çalışanlar için değil, herhangi bir eğitim kurumunda hali hazırda eğitim alan hatta hiçbir eğitim almayan ya da herhangi bir işte çalışmayan kişiler için bile önemli bir kavram hale gelmiştir.

Kariyer yönetimi; çalışanların kariyer gereksinimleri ile örgütün gereksinimlerini daha iyi eşleştirmek için genelde yöneticilerin kullanacağı faaliyetler bütünüdür ve kariyer planlaması ve kariyer geliştirme olmak üzere iki temel faaliyet aşamasındaki değişik çalışmaları kapsamaktadır

İletişim ve bilgi işleme teknolojilerindeki gelişmeler ve internetin yaygınlaşması ile birlikte, herkesin her istediği bilgiye, istediği zaman ulaşması mümkün olmuştur. Bilgisayar sistemleri ve uydu teknolojisindeki gelişmeler ile iletişimde mesafe kavramı ortadan kalkmıştır. Bu durum en başta hiyerarşik farklılık, yönetim alanı ve kariyer planlaması gibi kavramların yeniden ele alınması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Kariyer geliştirme uygulamaları, çalışanların ilgi, değer, nitelik, güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varmalarına, işletmedeki iş fırsatları ile ilgili bilgi sahibi olmalarına, kariyer hedeflerini belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşmalarını sağlayacak eylem planlarını oluşturmalarına destek olmaktadır

Belirsizlik, işgören gereksinim ve ilgilerini karşılamayı sürdürebilecek yöntemleri kullanmanın işgörenler, potansiyel işgörenler ve kariyer hizmeti sağlayıcıları açısından önemini artırmaktadır. Fakat elektronik teknoloji; mevcut kariyer yönetimi ve işe alma yöntemlerini dönüştürmektedir. Yetenekli işgücünün en iyi kariyer fırsatlarına erişimi, işgörenlerin en iyi yeteneklere erişim fırsatları ile işgören ve adayların zaman ve paradan tasarruf etme imkanını sağlayan elektronik teknolojiler aracılığıyla sanal ve küresel bir emek piyasası ortaya çıkmaya başlamıştır. Fortune 500 listesindeki işletmelerin %90’nından fazlası online işe alma yöntemi kullanmaktadır. Bu işletmelerin %92’den fazlası kariyer odaklı web sayfası ile ve yine iş başvurusu yapan adayların %90’dan fazlası başvuru yapmadan önce şirketin web sayfasını incelemektedir. 4 milyondan fazla Amerikalı her gün online iş aramakta ve işverenler 40.000 sitede online iş-ilanına yılda yaklaşık 6 milyar dolar harcamaktadır. E-kariyer inşasının yaklaşık olarak ücretin üçte birine denk gelen yerleştirme maliyetlerini %20-30 oranında azaltacağı öngörülmektedir 

elektronik performans değerlendirme,