elektronik insan kaynaklarının dezavantajları nelerdir

E-İnsan Kaynakları Yönetiminin Dezavantajları

E-insan kaynakları yönetiminin örgütler açısından birçok avantajının yanında bazı dezavantajlarının olduğu da görülmektedir. Elektronik ortamda yürütülecek insan kaynakları faaliyetleri için kurulan teknolojik alt yapının yetersizliği ve bu faaliyetlerin sürdürülebilmesi için gerekli mali imkanların olmaması, bu konuda çalışacak personelin uzmanlık ve yeteneğinin yeterli olmayışı vb. birçok neden e-insan kaynakları yönetiminden beklenen avantajların ortaya çıkmasını engellemekte hatta birçok dezavantajı da beraberinde getirebilmektedir.

Elektronik insan kaynakları yönetimi sisteminin kurulumu için gerekli olan zaman ve yapılacak harcamalar çok fazla olabilmektedir. Elektronik insan kaynakları yönetimi için gerekli olan yazılımların güncellenmesi de maliyetli olabilmektedir. Ayrıca, teknoloji sürekli geliştiği ve değiştiği için kurulan e-insan kaynakları yönetim sistemi kısa sürede geçerliliğini yitirip eskiyebilmektedir. Özellikle interneti ve elektronik postaları kullanan örgütler taciz, önyargı, ayrımcılık ve cinsel saldırgan davranışlar gibi konulara dikkat etmelidirler. Çalışanlardan bazıları etik olmayan ve yasa dışı davranışlarda bulunabilmektedirler. Bazı durumlarda bu hareketler davalara konu olabilmekte ve örgütler yüklü miktarlarda tazminat ödemek zorunda kalabilmektedirler. İnternetin ve elektronik postaların örgütlerde kullanılmasıyla birlikte, örgüt çalışanları, yığın ileti (spam) veya önemsiz posta (junk e-mail) bombardımanı ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Böylelikle işleri için önemli olan elektronik postaları, diğerlerinin arasında görebilme ve fark edebilme şansları azabilmektedir. Bilgisayar korsanları (hackers) da, örgütün bilgisayar ağlarına saldırıda bulanabilmektedirler. Bu kişiler örgütün bilgisayar ağlarında tahribat yaparak, çalışanların mahremiyetlerini tehlikeye düşürebilmekte, hatta çalışanlara ait bilgileri ve çalışanların elektronik postalarını bile çalabilmektedirler

elekronik insan kaynakları dezavantajları nedir

İşgörenlerin, amirleri ve çalışma arkadaşları ile yüz yüze iletişim kurmaları, çalışanlar arasındaki etkileşimi, yardımlaşmayı, paylaşmayı ve işbirliğini artırarak onların motivasyonlarını güçlendirmektedir. Güçlü bir motivasyona sahip çalışanlar daha yüksek verimle çalışmakta bu da örgüt başarısına olumlu yönde katkı sağlamaktadır. İnsan kaynakları ile ilgili faaliyet ve işlevlerin elektronik bir ortamda sanal bir şekilde yürütülmesi, çoğu zaman çalışanlar arasındaki yüz yüze iletişimi azaltmakta hatta ortadan bile kaldırabilmektedir.

E-insan kaynakları yönetimi işlevlerinin bilgisayarlar aracılığı ile etkin bir şekilde yürütülmesi çoğu zaman işletme içerisinde kurulmuş gelişmiş bir teknolojik alt yapıya ve teknik ekipmana bağlı olmaktadır. Böyle bir teknolojik alt yapının oluşturulması ve donanımlı teknik elemanlara sahip olunması işletme için birçok ek maliyete neden olmaktadır. Bunun için işletmenin güçlü bir finansal yapıya ve bu maliyetleri göze alacak işletme yöneticilerine sahip olması gerekmektedir. Yetersiz finansal yapı ile kurulan bilgisayar ağlarından etkin ve verimli sonuç beklemek çok da mümkün olmamaktadır.

İnsan kaynakları yönetimi işlevlerinin elektronik ortamda yürütülmesinde çıkabilecek bir diğer sorun da bilgi teknolojilerini tam olarak bilmediği için kullanmak istemeyen çalışanların göstereceği tepkiler ya da dirençlerdir. Bu tür tepkileri gösterenler genellikle uzun süredir işlerini manuel bir şekilde elle yapmaya alışan ve bu alışkanlıklarından vazgeçmek istemeyen yaşı biraz daha ilerlemiş çalışanlar olmaktadır. Yenilik ve değişimi alışkanlıklarının önündeki en önemli engel olarak gören bu tür çalışanlar işletme açısından yeni birtakım sorunların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

DİKKAT: E-insan kaynakları yönetiminin avantajları yanında bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Uzman teknik ve idari personel ile gerekli teknolojik alt yapı kurulmadan yürütülmeye çalışılan E-insan kaynakları yönetimi işletmelerin dezavantajlı sonuçlarla karşılaşılmasına neden olabilmektedir.

Elektronik insan kaynakları yönetiminin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi ve insan kaynakları yönetimi işlevlerinin elektronik ortamda sürdürülebilmesi için bilgisayarlarla bu işlevlerin birbirine entegre edilmesi gerekmektedir. Bu konuda uzman ve profesyonel teknik ve idari personelin yetersizliği e-insan kaynakları yönetimi sisteminin başarısız olmasına yol açmaktadır.