einsankaynakları

Elektronik İnsan Kayanakları Kavramı

E-iş süreçleri içerisinde yer alan başlıklardan birisi de insan kaynakları yönetimi işlevlerinin elektronik ortamda bilgi iletişim teknolojilerinin kullanılmasıyla ortaya çıkan e-insan kaynakları yönetimidir.

Tüm dünyanın elektronikleşmeye başlamasıyla birlikte insan kaynakları yönetimi de, sanal bir boyuta ulaşarak “e” harfini almıştır. E-devlet, e-ticaret, e-posta gibi kavramlar internet tabanlı uygulamaları ifade etmektedir. Bu gelişmelerin neticesinde, Bilgi teknolojileri temelli insan kaynakları yönetimi yerine, elektronik insan kaynakları yönetiminin kısaltması olan e-insan kaynakları yönetimi kavramı kullanılmaya başlanmıştır. E-insan kaynakları yönetimi dünyada ilk olarak, 1990’larda e-ticaretin kullanılmasıyla birlikte gündeme gelmiştir.