elektronik insan kaynaklari işlevleri

E-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞLEVLERİ

Son yıllarda gelişen teknolojik yeniliklerle birlikte işletmelerde insan kaynakları yönetimi işlevlerinin elektronik ortamda bilgisayarlar aracılığı ile uygulanmaya başladığı görülmektedir. İnsan kaynakları uzmanları işletmede çalışanlarla ilgili birçok iş ve eylemi bilgi işlem teknolojileri aracılığıyla daha kısa zamanda, daha az maliyetle ve daha etkin bir şekilde yürüterek rekabet üstünlüğü sağlamaya çalışmaktadır.

İnsan kaynakları yönetimi işlevleri ile ilgili literatüre bakıldığında bu işlevlerin temel olarak; insan kaynakları planlaması, işe alma, eğitim ve öğrenme, performans yönetimi, kariyer yönetimi, iş değerlendirme ve ücretleme şeklinde sınıflandırıldığı görülmektedir. E-insan kaynakları yönetimi işlevleri dendiğinde ise, işletmelerin insan kaynakları bölümleri tarafından yürütülen bu işlevlerin elektronik ortamda bilgi işlem teknolojilerinden yararlanılarak sürdürülmesi anlaşılmaktadır. Aşağıda e-insan kaynakları yönetimi işlevleri alt başlıklar içerisinde ayrıntılı bir şekilde ele alınıp incelenmeye çalışılacaktır.

BİLGİ: E-insan kaynakları yönetimi ile ilgili literatür incelendiğinde özellikle bazı insan kaynakları yönetimi işlevlerinin öne çıktığı ve elektronik ortamda bu işlevlerin daha yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmektedir.