Kurumsal web sitesi kuruam işletme web siteleri

İşletmelerin Kurumsal Web Siteleri

İşletmeler kurdukları web siteleri aracılığıyla e-işe alım çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmeye çalışmaktadırlar. Bugün iş başvurusu yapmayı düşünen birçok aday çalışmayı düşündüğü kurumların web sitelerine girerek boş pozisyonlar ile bu pozisyonlar için aranan özelliklere yönelik birçok bilgiye ulaşabilmektedir. Bu yolla yapılan bir başvuru, hem iş başvurusu yapacak aday hem de başvurduğu işletme için birçok avantajı da beraberinde getirmektedir.

Web siteleri, kurumların potansiyel insan kaynağına ulaşması noktasında oldukça önemli bir rol üstlenmektedir. Kurumlar, insan kaynakları sayfaları ya da istihdam siteleri aracılığıyla zamana ve mekâna bağlı olmaksızın potansiyel insan kaynaklarına ulaşabilmekte ve onları insan kaynakları politikaları konusunda bilgilendirebilmektedir. Web sitelerinde edindiği bilgiler, iş arayan kişilere kurumun çalışma ortamı açısından nasıl bir yer olduğu konusunda önemli ipuçları vermektedir. Ayrıca kurumlar web siteleri aracılığıyla sahip olduğu değerleri ve politikaları potansiyel insan kaynağına aktarabilmekte ve böylece kurumsal kültüre uygun çalışanları işletmeye çekebilmektedir. Bunun yanında iş ilanlarının kurumsal web sitelerinde yayınlanması daha fazla nitelikli adaya ulaşabilmeyi, adaylara online başvuru imkanının sağlanması da başvuruların daha hızlı yapılabilmesini sağlamaktadır. İlk kez 1990’lı yılların ortalarında ortaya çıkan e-işe alım, günümüzün rekabetçi işgücü pazarında nitelikli adayların işletmeye çekilmesinde ve yerleştirilmesinde insan kaynakları uygulayıcılarına yardımcı olmaktadır. İnternet, olası çalışanların çekilmesinde ucuz, uygun ve inovatif bir yol olarak işe alım yapan kişilere avantaj sağlamaktadır

Kurumsal web siteleri, iş bulmak ya da iş değiştirmek isteyen potansiyel adaylar tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Kurumsal web siteleri bir yandan işletmelerin tanıtımına ve kurumsal itibarına katkı sağlarken, diğer yandan da adayların kolay bir şekilde iş başvurusu yapabileceği bir kaynak olarak dikkat çekmektedir.

İşletme hakkında her türlü genel bilginin yer aldığı bu sitelerde, işletmenin insan kaynakları politikaları, çalışanlara sağlanan sosyal olanaklar ve eğitim olanakları gibi konulara yer verilmekte ve böylece işletme aday personel için cazip hale getirilmeye çalışılmaktadır. Faaliyetlerine devam eden işletmeler, açık pozisyonlara yönelik işgücü gereksinimini işletme içinden karşılayabilme olanağına sahip iken; yeni kurulan bir işletme, tüm personel gereksinimini dışarıdan karşılamak zorundadır. Bu bağlamda; iş ilanlarının, özellikle yeni kurulan işletmeler için önemli bir araç olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bu durum, faaliyetlerini sürdüren işletmeler için iş ilanlarının önemsiz olduğu şeklinde algılanmamalıdır. Bu işletmelerin de çeşitli dönemlerde ortaya çıkan işgücü gereksinimini karşılamada iş ilanlarından önemli ölçüde yararlandığı görülmektedir

Kurumsal web siteleri sadece yeni kurulan bir işletme için değil tüm işletmeler için; ilk kez işe girecek hali hazırda işsiz olan adaylar için değil, yıllardır çalışan ve bir işi olan ancak farklı nedenlerle iş değiştirme arzusunda ve niyetinde olan kişiler içinde adeta bir iş bulma merkezi haline gelmiştir.

İnsan kaynağı yönetim anlayışını uygulayan işletmelerde en önemli ve dikkat edilmesi gereken konu insan kaynağını seçme ve değerlendirme sürecidir. İşletmelerin internet üzerinde yer alan web sitelerinde insan kaynağı bölümlerinin hazırlamış olduğu eleman gereksinim duyuruları ve iş başvuru formları bulunmaktadır. Böylelikle iş görüşmeleri, başvuru değerlendirme gibi prosedürler eş zamanlı (online) olarak gerçekleştirilebilmektedir. Bununla birlikte işletmeler işe alım ve iş ilanı gibi uygulamaları profesyonel olarak bu işi yapan firmaların kurumsal web siteleri üzerinden de gerçekleştirebilmektedir. Bu durum işletmelere zaman tasarrufu sağlamaktadır. İşletmeler bu yolla işe alım sürecini hızlandırırken, üye oldukları sitelerde istedikleri zaman iş ilanı yayınlayabilme ve bunları değerlendirme şansına da sahip olmaktadır. Bu şekilde bürokratik engeller ve zaman sorunu daha kolaylıkla çözümlenebilmektedir. İşletmelerin bir çoğu e-işe alım teknolojilerini bünyelerine, işe alım siteleri veya kurumsal web sitelerindeki insan kaynakları sayfaları aracılığıyla dahil etmektedir. Ancak işe alım siteleri adayların ilgisini daha çok çektiği için, birçok işletme bu sitelerin aday havuzundan faydalanmayı tercih etmektedir. Bu siteler, bireyler açısından zaman tasarrufunun yanı sıra aynı anda birden fazla iş başvurusu yapma ve kendilerine yönelik iş ilanlarını eş zamanlı olarak takip edebilme şansını da ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte adaylar, kariyer hedefleri doğrultusunda yurt dışındaki iş başvurularını da internet üzerinden gerçekleştirebilmektedir