elektronik iletişim

E-İletişim

Son yıllarda gerek gündelik yaşamdaki kişilerin gerekse iş yaşamındaki çalışanların birbirleriyle iletişim kurarken bilgisayarlardan yoğun bir şekilde yararlanmasıyla birlikte iletişim; kullanılan araç, iletişim için harcanan zaman ve iletişimin kurulduğu mekan açısından oldukça farklı bir hale gelmiştir.

Bilgisayarların icad edilmesi ve bilişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte, iletişim elektronik araçlar aracılığıyla yapılmaya başlanmıştır. Özellikle internetin ve işletmelerde intranet ve ekstranet gibi farklı ağların kullanılması elektronik iletişim daha kısa bir ifadeyle e-iletişim adı altında yeni bir iletişim türünün ortaya çıkmasına neden olmuştur.

En basit şekilde iletişimin elektronik ortamda bilişim teknolojileri araçları aracılığıyla yapılması olarak tanımlanan e-iletişim gerek bireyler gerekse işletmeler açısından birçok avantajı da beraberinde getirmiştir. Daha kısa sürede, daha çok kişi ile mekan sınırlaması olmadan iletişim kurabilmek ve bilgileri anında ilgili kişilerle paylaşabilmek günümüzün yoğun rekabet ortamında işletmeler açısından rekabet avantajı sağlayan son derece önemli bir araç haline gelmiştir.

E-iletişim sürecinde sosyal medya denen güç, kullanım yoğunluğu açısından ayrı bir yere ve öneme sahip olmuştur. Günümüzde sosyal medya bireylerin sosyal yaşamlarının adeta bir parçası konumuna gelmiştir. Sadece bireyler değil işletmeler de bazen sosyal medyayı faaliyetlerini yürütmede itici bir güç olarak bazen de piyasadaki itibarlarını güçlendirmede bir araç olarak kullanmaktadırlar.

weebdizayn.com elektronik iletişim

Sosyal medya araçları aracılığıyla; bireyler birbirleriyle anında iletişim kurabilmekte, her türlü bilgiye ulaşabilmekte, bilgiyi başkalarıyla paylaşabilmekte ve bir anlamda bu şekilde sosyalleşerek toplumun bir üyesi haline gelmektedir. Sosyal medya araçlarını kullanma oranlarına bakıldığında ülkemizde hemen her yaşta ve her eğitim düzeyinde bireyin bu siteleri yoğun bir şekilde kullandığı ve dünyada bu siteleri kullanma sıklığı açısından ülkemizin üst sıralarda olduğu görülmektedir.

Bilişim teknolojilerinin ve sosyal medyanın yoğun bir şekilde kullanılmaya başlaması bu teknolojileri kullanma aracılığıyla bazı etik dışı ve yasal olmayan bazı davranışlarda bulunma gibi sorunları da beraberinde getirmiştir.

Bu bölümde öncelikle e-iletişim kavramı, e-iletişim ile ilgili önemli kavramlar olan internet, intranet ve extranet üzerinde durulacaktır. Daha sonra e-iletişim denince ilk akla gelen konulardan biri olan sosyal medyaya yönelik teorik bilgiler verilecek, sosyal medyada kullanılan araçlar ile ilgili açıklamalarda bulunulacaktır. Son olarak ise e-iletişim sürecinde kullanılan bilişim teknolojileri ve etik üzerinde durularak sanal alemde oluşabilecek özel hayatın mahremiyeti, mülkiyet hakları, siber suçlar ve siber zorbalık gibi etik olmayan davranışlar ile ilgili bilgiler verilmeye çalışılacaktır.