internetveiletişim nedir intranet nedir

Elektronik iletişim ve Extranet

Extranet

E-iletişim içerisinde yer alan bir başka ağ ise extranettir. Extranet en basit şekilde örgütlerin birbiriyle iletişim kurmada kullandıkları bir network sistemi diğer deyişle bir tür bilgi ağıdır. E-iletişim dendiğinde elektronik ortamda bilgisayarlar aracılığıyla kurulan iletişim anlaşılmakta ve kurulan bu iletişim, sadece bireyler ya da çalışanlar değil aynı zamanda örgütler arasında da iletişimin sağlanması anlaşılmaktadır. Örgütlerin birbirleriyle iletişim kurarak kendilerini ilgilendiren konulardan anında haberdar olması, faaliyetlerini etkileyebilecek sorunların tespit edilmesi ve bu sorunların giderilmeye çalışılması noktasında bilgi alışverişinin sağlanması işletmelerin başarısı açısından son derece önemlidir.

Extranet, intranet’e göre biraz daha genişletilmiş olan bir ağdır. Çünkü bu ağda işletme dışında yer alan bir kişi, grup ya da kesim, sınırlandırılmış yetki ile kimi örgütsel verilere ve bilgilere ulaşabilmekte ve bunları kullanabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında extranet; bir işletmeyi, kendi tedarikçileri, müşterileri ya da ortak hedefleri paylaştığı diğer işletmelere bağlayan; bunu yaparken de internet teknolojisini kullanan ve işbirliğine açık bir ağ olarak tanımlanmaktadır (Özdemir ve Dulkadir, 2017:3).

Extranet sistemleri, örgütlerde iş yapma yöntemlerinin standart hale getirilmesidir. Bu standartlaştırma, çalışmaların ortak gerçekleştirilmesi anlamına gelmeyip, yalnızca bilgi değişimini de içerebilmektedir. Extranet sistemleri ile, hem örgüt içi bilgi sistemleri kontrol altında tutulabilmekte (intranet), hem de elektronik ortamın potansiyelini yakalamak için fırsatlar değerlendirilebilmektedir (internet). Bu iki temel yapının tek bir ortak noktada birleştirilmesiyle kurulan extranet, örgüt çalışmalarının bir bütün olarak değerlendirilmesine imkan tanımaktadır. Extranet, işletme dışından izin verilen kullanıcılara açık intranet anlamına gelmektedir. Örneğin extranet ile; bir işletmenin bayisi, ona verilen kullanıcı ismi ve şifre ile o işletmenin intranetine bağlanarak, bir malın stok durumu ve fiyatına anında bakabilmektedir (Tutar vd., 2012:219-220).

BİLGİ: Extranet sadece kullanım izni olan diğer bir deyişle bilgisayarlar aracılığıyla işletme dışında yer alan ancak işletme ile ilişkisi olan tedarikçiler, müşteriler vb. ile iletişim kurmasını sağlayan bir ağdır.

Extranet, internetten farklı olarak her kullanıcıya ve her bilgisayara açık olmayıp; intranetteki gibi sadece belirli kurum çalışanları ile kısıtlı da değildir. Extranet aracılığıyla, kurumlar ile müşteriler arasında bir iletişim ağı kurularak bilgi alışverişi ve sipariş gibi ticari işler yapılabilmektedir. İzin verilmeyen bilgisayarlar ve kişiler ise bu sisteme girememektedirler (Biber ve Öztekin, 2010:223).

Tüm bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere extranet de intranet gibi her bilgisayar kullanıcısına açık olmayan diğer bir ifadeyle sınırlı kullanıcıya açık olan bir ağdır. İntranet kurum içindeki çalışanlar tarafından kullanılırken, extranet kurum dışında yer alan ve erişimlerine izin verilen kişiler tarafından kullanılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında extranetin kullanım alanı internet kadar yaygın olmasa da intranetten daha geniştir.