elektronik insan kaynaklarinin planlanması

E- Performans Değerleme

Performans değerleme, performans yönetimi sürecinin bir parçasıdır. Performans değerleme, önceden belirlenmiş standart ölçütler doğrultusunda çalışanların performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi sürecidir. Performans değerlemenin amaçlarını; çalışan performansına dair sistematik bilgi sağlamak, performans standartlarını geliştirmek, çalışanı kendi performansı hakkında bilgilendirmek, çalışandan beklenenleri açık ve net olarak anlatmak ve işletmenin amaçlarına uygun bireysel performans gelişimini sağlayabilmek şeklinde sıralamak mümkündür 

E-insan kaynakları yönetiminin bir diğer işlevi olan e-performans değerlemede, işletmede çalışanların performanslarına ait bilgiler, veriler ve dökümanlar elektronik ortamda bilgisayarlar aracılığı ile işlenmekte, depolanmakta ve ilgili kişilerce paylaşılmaktadır.

E-insan kaynakları tüm performans değerlendirmenin işletme internet arayüzü üzerinden (PD) on-line olarak yürütülmesine imkan verir. Bu, yönetici ve işgörenlerin performans verilerini elektronik bir şekilde doğrudan insan kaynakları yönetimi bölümüne teslim edebilecekleri anlamına gelmektedir. Bu uygulama, yazılı kanıt eksikliği nedeni ile eleştirilse de kırtasiyeyi azaltmakta ve şayet hem denetleyen hem denetlenen tarafından “okundu” bilgisi verilirse bu insan kaynakları bölümü için etkileyici bir zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır. Self-servis uygulamaları yöneticilere performans değerleme sonuçlarına anında ulaşma imkanı sağlarken, işgörenlere kendi performans hedeflerini ve sonuçlarını görme ve kendi performans planlarını kişisel insan kaynakları sayfalarında yapma imkanı sağlamaktadır. Aynı zamanda bu uygulamalar yöneticilere performans değerlendirmeyi nasıl yapacakları yönünde -etkili değerlendirme örnek ve modelleri yanında belli bir pozisyonun veya rolün özel kriter ve ölçütlerine dair- bilgiler de sağlamaktadır

e-insan kaynakları e- iş süreçleri nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir