Kurumsal web sitesi kuruam işletme web siteleri

E-Öğrenmenin Avantajları

E-öğrenmenin avantajlarını aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür 

  • Maliyetten ve zamandan tasarruf sağlamak,
  • Bilgiye ulaşma kolaylığı,
  • Bilgiyi paylaşma yani iletişim kolaylığı,
  • Bilgi edinmede süre ile sınırlı olmama ve
  • Eğitimde verilmek istenen bilgilerin güncellenme kolaylığı.

Öğrenmenin bilgisayar ortamında elektronik araçlar ile gerçekleştirilmesi, istenen bilgiye istenen anda, zaman ve mekan sınırlaması olmadan ulaşmayı ve başkaları ile paylaşmayı mümkün kılmaktadır. Bu da hem bilgiye ulaşan ve paylaşan çalışanlar hem de işletmeler açısından rekabet üstünlüğünü beraberinde getirmektedir.

E-öğrenmenin beraberinde getirdiği birçok avantajın yanında bazı sorunlara yol açtığı da bir gerçektir. Bilgi işlem altyapısının tam yeterli bir şekilde kurulamamış olması, teknik donanımdaki ve finansal alandaki yetersizlikler, bu konuda tam yetişmiş uzman personelin olmayışı vb. nedenler e-öğrenmeden beklenen yararların sağlanamamasına neden olabilmektedir.