elektronik insan kaynakları süreci ve yönetimi nasıl olur

E-öğrenmenin dezavantajları

Örgütlerde, elektronik öğrenme yöntemini kullanmanın getirdiği bazı dezavantajları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür

  • Çevrimiçi işlemler internet hızının düşük olması, teknik sorunlar vb. nedenlerden ötürü zaman alıcı olabilmektedir.
  • Mevcut yazılımlar haricinde ekstra yazılımlar gerekebilmektedir.
  • Uygulamanın başlangıcındaki ilk maliyetler (bilgisayar ve multimedya paket alımları) yüksek olabilmektedir.
  • Mobil olarak çalışanlar için işyerlerinde verilen eğitimler, onların örgütleriyle bütünleşmelerini ve kendilerini örgütlerine ait hissetmelerini sağlarken, böyle bir olanağın elektronik öğrenme ile ellerinden alınması, bu çalışanların, örgütleriyle bağlantılarının kesildiği şeklinde hissetmelerine yol açabilmektedir.
  • En uygun ve işlevsel web sitesinin belirlenmesi oldukça zor olmaktadır.
  • Özellikle 40 yaşından büyük olan çalışanlarda teknoloji korkusu olabilmektedir.
  • Eğitim veren kişiler her ne kadar kendi konularında uzman olsalar da, çevrimiçi öğretme ve öğrenme metotlarında tecrübesiz olabilmektedirler.
  • Metin-tabanlı elektronik öğrenme sırasında görsel ve işitsel davranış ve işaretler bulunmamaktadır. Vücut dili, yüz ifadeleri, jestler ve sesin tonlanması bu tür eğitim ortamlarında yoktur.
  • Eğitime katılanlar arasında chatleşme, mailleşme gibi elektronik medyalar kullanılarak yapılan tartışmalardaki sosyal etkileşim ile direkt olarak yüz-yüze yapılan tartışmalardaki sosyal etkileşim kalite olarak birbirinden farklı olmaktadır.
  • Çalışanlardan bazıları elektronik öğrenmeye hazır olmadıkları için bu durum onlarda endişeye yol açabilmektedir.

Öğrenmeyi elektronik ortamda gerçekleştirmek isteyen işletmelerin diğer bir deyişle e-öğrenmeyi uygulayacak işletmelerin bu dezavantajları göz önünde bulundurması ve bu dezavantajları azaltacak önlemler alması gerekmektedir. Bu noktada e-öğrenmenin ne olduğu, nasıl gerçekleştirileceği, avantajlarının neler olabileceği vb. konuda çalışanlara bilgi verilmesi son derece önemlidir.