e-insan kaynakları e- iş süreçleri nedir

E-İş Süreçleri Ortaya Nasıl Çıkmıştır?

2000’li yıllarda bilgi çağına geçişle birlikte iletişim ve bilgisayar teknolojilerine yönelik gelişme ve değişmeler büyük bir hız kazanmıştır. Bu gelişme ve değişmeler birçok alanda olduğu gibi işletmeler üzerinde de etkili olmuştur. Bu alandaki gelişmelerin en önemlisi kuşkusuz internet, intranet ve extranet gibi ağların kullanılmaya başlanmasıdır. İnternet, intranet vb. elektronik birtakım araçların kullanımıyla birlikte, işletmelerin değişik bölümleri tarafından yürütülen birçok faaliyet diğer bir deyişle birçok iş süreci elektronik ortamda yapılmaya başlanmış ve böylece e-iş süreçleri ortaya çıkmıştır.

e-is sürecleri nedir, web tasarım kodlama nasıl yapılır web içerik yönetimi nedir
E-İş Süreçleri

İşletmelerin stratejik öneme sahip bölümlerinden birisi de hiç kuşkusuz, bilgi toplumunun en önemli unsuru olan çalışanlara yönelik iş ve eylemleri yürütmekle sorumlu olan insan kaynakları bölümleridir. Bugünün iş dünyasında, işletmelerin insan kaynakları bölümlerinde yürütülen birçok faaliyet diğer bölümlerde de olduğu gibi elektronik ortamda bilgi teknolojileri aracılığıyla sürdürülmektedir. Bu şekilde yürütülen insan kaynakları faaliyetleri e-insan kaynakları yönetimi başlığı altında ele alınarak incelenmektedir.