elektronik ortamda işe alım

E-İşe Alım

İnsan kaynakları yönetimi işlevlerinden ikincisi e-işe alımdır. İşletmelerin elektronik ortamda faaliyetlerini en yoğun şekilde kullandıkları işlev e-işe alımdır. E-insan kaynakları yönetimi ile ilgili çalışmalar incelendiğinde neredeyse en çok yayının e-işe alım ile ilgili yapıldığı ya da çalışmalarında bu işleve daha çok yer ayırdıkları görülmektedir.

Son yıllarda işletmelerin büyük çoğunluğunun aday bulma ve seçme faaliyetlerinde bilgisayar teknolojilerinden yoğun bir şekilde yararlandığı ve bu faaliyetleri internet aracılığıyla yerine getirdiği görülmektedir. Artık sadece büyük ve kurumsal işletmelerin değil küçük ve orta ölçekli işletmelerinde elektronik ortamda boş pozisyonlar için aday bulmaya ve adaylar arasından uygun olanları seçmeye çalıştıkları görülmektedir. E-işe alımın iki farklı boyutu vardır. Bunlardan ilki, boş pozisyonlar için işe uygun adayların bulunması ikincisi ise adaylar arasından en uygun olanların seçilmesi faaliyetidir.

DİKKAT : İşe alım işlevi öncelikle işletmede açık olan işlere başvuran adayların bulunması daha sonra da bu adaylar arasından işe ve işletmeye en uygun olanların seçilmesi olmak üzere iki boyuttan oluşan kapsamlı bir işlevdir. E-işe alımda bu süreçler elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

İşletmeler açık olan pozisyonları duyurmak ve nitelikli adayları işletmeye çekmek için giderek daha fazla oranda interneti kullanmaya başlamışlardır. Web tabanlı iş ilanları; boş pozisyonlar, iş tanımları, örgüt kültürü ve marka kimliği ile teşvikler (ücret, ücret dışı yan haklar, öğrenme fırsatları, terfiler vb.) gibi konulara yönelik kapsamlı bilgiler sağlamaktadır

Günümüzde işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamada en kritik unsurlardan birisi kuşkusuz nitelikli ve bilgili adayları işletmeye çekmektir. Bu noktada internetin kullanılması boş pozisyonları daha kısa süre içerisinde daha az maliyetle duyurmak ve işletmeyi tanıtıcı bilgiler sunarak işletmeyi adeta bir çekim merkezi haline getirmek mümkün olabilmektedir. İş ilanlarının internet aracılığı ile adaylara duyurulması geniş bir iş gücüne ulaşma imkanı da sağlamaktadır.