e-insan kaynakları e- iş süreçleri nedir

E-İnsan Kaynakları

İşletmelerin stratejik öneme sahip bölümlerinden birisi de hiç kuşkusuz, bilgi toplumunun en önemli unsuru olan çalışanlara yönelik iş ve eylemleri yürütmekle sorumlu olan insan kaynakları bölümleridir. Bugünün iş dünyasında, işletmelerin insan kaynakları bölümlerinde yürütülen birçok faaliyet diğer bölümlerde de olduğu gibi elektronik ortamda bilgi teknolojileri aracılığıyla sürdürülmektedir. Bu şekilde yürütülen insan kaynakları faaliyetleri e-insan kaynakları yönetimi başlığı altında ele alınarak incelenmektedir.

insan kaynakları süreci insan kaynakları elektronik insan kaynakları