einsan kaynakları insankaynakları teknolojik altyapısı

E-İnsan Kaynakları Teknolojik Alt Yapısı Nedir?

E-İnsan Kaynaklarının Teknolojik alt yapısını oluşturan ağlar;

  • İnternet
  • İntranet
  • Extranett

gibi teknolojik alt yapısının gelişmesiyle elektronik süreçkler ve e-insan kaynakları ortaya çıkmıştır.