elektronik insan kaynakları yönetimi ve sisteminin işleyişi

Elektronik İnsan Kaynakları Sistemi ve İşleyişi

İşletmelerde insan kaynakları yönetimi işlevlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi için işletmede teknolojik alt yapının oluşturulması gerekmektedir. İyi bir teknolojik alt yapı oluşturulmadan yürütülmeye çalışılan insan kaynakları yönetimi işlevlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi zorlaşmakta hatta imkansız hale gelmekte ve e-insan kaynakları yönetiminden beklenen avantajları elde etmek mümkün olmamaktadır. Bu tür bir alt yapı eksikliği, işletmelerin hem emek hem zaman hem de para kaybı yaşamasına neden olmaktadır. O nedenle e-insan kaynakları yönetimi sistemlerini kullanmadan önce yapılması gereken ilk iş bilgisayar teknolojilerini kullanmaya yönelik gereken bütün teknolojik alt yapının eksiksiz bir şekilde oluşturulmasıdır.

elektronik insan kaynaklarının teknolojik altyapısı

İlgili literatüre bakıldığında teknolojik alt yapı içerisinde yer alan ve e-insan kaynakları yönetimi işlevlerinin yürütülmesine imkan sağlayan unsurlar arasında en çok dikkat çekenler; ağlar (networks), internet, intranet ve extranetlerdir.

Bilgisayar dünyasında ağ oluşturmak ya da bir ağ içinde olmak, bir sürü bilgisayarı bir araya getirmek demektir. Birçok bilgisayarın bir araya gelmesiyle, ağ kullanıcıları, o ağ üzerindeki diğer bilgisayarlarda bulunan büyük veri depolarına erişme olanağı yakalarlar. Çeşitli şehirlerde şubesi olan bir örgüt için bu, aynı işi yapan insanların, önemli bir dosyanın kayıtlı olduğu bir disketin posta yoluyla kendilerine ulaşmasını artık beklemek zorunda olmayacakları anlamına gelmektedir

Çünkü Ağ üzerinden birbirlerine rahatlıkla erişebileceklerdir. Bilgisayar ağlarının çeşitli biçimlerde olabilmesine karşın, esas olarak iki tip ağ vardır: Bunlar; geniş iletişim ağları ve yerel ağlardır. Geniş iletişim ağları (WAN) üyelerini birbirine bağlamak amacıyla veri göndermek için kabloları değil, telefon hatlarını kullanmaktadır. Yerel ağlar (LAN) birbirlerine oldukça yakın mesafedeki bilgisayarlardan oluşmaktadır. Yerel ağlarda kullanıcılar birbirlerine tıpkı telefon ya da kablolu TV’de olduğu gibi, kablolar aracılığıyla bağlanmaktadır. Bir ağın yerel ağ mı geniş iletişim ağı mı olduğunu, aralarındaki uzaklık değil, bağlantı için kullanılan yöntem belirlemektedir

Bilgisayarlar Arasında Kurulan Ağlar Nedir?

Bilgisayarlar arasında kurulan ağlar, birbirlerine bağlanan taraflar açısından ele alındığında üç temel ağdan söz etmek mümkündür. Bunlar; internet, intranet ve extranettir. Bu üç ağ aracılığıyla elektronik ortamda farklı taraflar arasında iletişim kurulma imkanı sağlanmaktadır.

extranet, intranet, insan kaynaklarının süreci ve işleyişi elektronik ortamda