elektronik insan kaynakları içeriği nedir

E-İnsan Kaynaklarının İçeriği

Boundarouk and Ruël (2009), insan kaynakları yönetimi ile bilgi teknolojisini bir araya getiren bir tanım üzerinde uzlaşmaya varma gereksinimi duymuş ve hedef personel ve yöneticiler için örgüt içinde değer yaratmayı amaçlayan insan kaynakları yönetimi ile bilgi teknolojileri arasındaki tüm olası bütünleştirme mekanizmaları ve içerikleri kapsayan bir tanım yapmışlardır. Bu tanımda, e-insan kaynakları yönetiminin değer yaratımının arkasındaki temel itici güç olduğu varsayılmakta ve tanımda aşağıda kısaca açıklanan dört boyutun bütünleştirilmesi önerilmektedir (

E-insan Kaynakları Yönetiminin İçeriği: İnsan kaynakları uygulamaları ile bilgisayar teknolojileri üzerine odaklanılmakta ve bunlar birbiriyle uyumlaştırılmaktadır.

E-insan Kaynakları Yönetiminin Uygulanması: Örgüt üyeleri tarafından e-insan kaynakları yönetiminin benimsenmesi ve adaptasyonu süreci üzerine odaklanılmaktadır.

Hedef Alınan Çalışanlar ve Yöneticiler: Spesifik paydaşlar üzerine odaklanılmaktadır. Örgütteki insan kaynakları bölümü hatta tüm örgütün, hat yöneticilerin ve çalışanların e-insan kaynakları uygulamalarını kullanması amaçlanmaktadır.