elektronik insan kaynakları süreci ve yönetimi nasıl olur

E-İNSAN KAYNAKLARI AVANTAJLARI NELERDİR?

İnsan kaynakları faaliyetlerinin elektronik ortamda
bilgi teknolojileri aracılığıyla yapılmasının
örgütler açısından birtakım avantajlarının olacağı
açıktır. Günümüzde işletmeler için teknolojik değişme
ve gelişmelerden yararlanarak örgütteki iş
süreçlerinin daha hızlı ve daha doğru bir şekilde
yapılması rekabet üstünlüğü sağlamaları açısından
son derece önemlidir. E-insan kaynakları yönetimi
uygulamalarının örgütler açısından bazı avantajları
olmakla birlikte birtakım dezavantajları da bulunmaktadır.
Bu kısımda öncelikle e-insan kaynakları
yönetiminin avantajları daha sonra da dezavantajları
üzerinde durulacaktır.

İnsan kaynakları yönetiminin elektronik ortamda
yürütülmesinin en önemli ve ilk akla gelen
avantajı bilgi teknolojileri kullanılması nedeni ile
insan kaynakları ile ilgili süreçlerin çok daha hızlı
yapılmasına olanak vermesidir. Ancak elbette ki
tek avantaj hızda sağlanan iyileşme değildir. Bunun
yanında e-insan kaynakları yönetiminin örgütler
açısından birçok başka avantajı da bulunmaktadır

elektronik iletişim ve internet

E-insan kaynakları yönetiminin; evrak işini
azaltma, iş akışını elverişli duruma getirme, insan
kaynakları ile ilgili fazla zaman alan görevleri otomaktik
hale getirme, çalışanların self-servis (kendi
kendine hizmet eden) insan kaynakları dağıtım
sistemini kabul etmelerini gerçekleştirme, örgüt
çalışanlarının tüm önemli insan kaynakları meselelerinden
ve kurum olaylarından haberdar olmalarını
sağlama, insan kaynakları sistemlerinin cevap
verme süresini hızlandırma, daha fazla bilgi ile
kararların alınmasını sağlama, zaman yönetimini
geliştirerek, artan bir şekilde farklılaşan ve globalleşen
iş gücünün değişen gereksinimlerini karşılama,
insan kaynaklarının esnek bir modelini sunma yoluyla
maliyetlerin düşürülmesini ve verimin artırılmasını
sağlama gibi yararları da bulunmaktadır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir