Elektronik İnsan kaynaklarının amaçları nedir

E-İnsan Kaynaklarının Amaçları

  • İnsan kaynakları talep ve arzı arasındaki dengesizlikleri izlemeye olanak sağlamak,
  • Gelecekteki planlar ve politikaların formülasyonu için destek sağlamak,
  • Çalışanlarla ilgili bilgileri otomatik hale getirmek,
  • Çalışanlara yönelik hizmetlere daha hızlı cevap vermek ve insan kaynakları ile ilgili daha kızlı karar alabilmek,
  • Veri güvenliği ve personel mahremiyeti sunmak,
  • Makul bir maliyetle insanlar ve işler hakkında yeterli, kapsamlı ve sürekli bilgi sistemi sunmak.