elektronik iletişim ve sosyal medya

E-iletişim ve Sosyal Medya

E-İLETİŞİM VE SOSYAL MEDYA

E-iletişimin şüphesiz en çok ilgi çeken kısmı internet teknolojisi ve sosyal etkileşim olarak ifade edilen sosyal medyadır. Sosyal medya son yıllarda hemen her alanda bireyleri ve kurumları bazen olumlu yönde bazen de olumsuz yönde etkileyen bir güç haline gelmiştir. Sosyal medyanın bu yükselişinin teknolojik yenilikler ve gelişmelerle birlikte gelecek yıllarda daha da artacağı düşünülmektedir. Sosyal medya sadece ülkemizde değil dünyanın neredeyse her yerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Sosyal medya bilgisayarların icadının en etkili, en yaygın ve en popüler yönünü oluşturmaktadır. Sosyal medya ile ilgili literatür incelendiğinde, özellikle son yıllarda bu konu üzerine yapılmış birçok çalışma ve araştırma bulunduğu görülmektedir. Gelecek yıllarda tüm dünyada bu konuya yönelik ilginin artacağı düşünülmektedir.

e-iletişim ve sosyal medya