internetveiletişim nedir intranet nedir

E-iletişim ve İntranet

İntranet

E-iletişim ile ilgili bir diğer kavram intranettir. Kapsam olarak internetten daha kısıtlı olmakla birlikte intranetin de aynı internet gibi bireylerin birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan web tabanlı bir ağ olduğu görülmektedir.

İntranet, işletme çalışanlarını ve bölümlerini internet yazılım ve standartlarını kullanarak birbirine bağlamaya yarayan özel bir bilgisayar ağıdır. İntranet üzerinde; muhasebe, insan kaynakları, üretim vb. farklı işletme işlevleri ile ilgili otomasyon yazılımları çalıştırmak mümkün olduğu gibi çeşitli veri tabanlarını tutmak ve belge dağıtımı gibi işleri gerçekleştirmek de mümkündür. İntranet, en özet şekilde, internet teknolojisinin kurum içinde kullanılmasıdır. Bir örgütün intranet kurma amacı, örgütteki çalışanlar arasında iletişimi sağlayarak, kaliteyi, verimliliği ve işbirliğini artırmaktır. Örgütlerde temel olarak evrak, bilgi ve belge yönetimi amacıyla kullanılan intranet, aşağıda yer alan farklı amaçları gerçekleştirmek için de kullanılmaktadır (Çavuş, 2011:105-107):

  • İletişim Amaçlı İntranet: İşletme içindeki iletişimin web sitesi üzerinden yapılması ile örgüt içinde “bir kişiden birden çok kişiye” bilgi akışı gerçekleşebilmektedir. Böylece, bilginin belli noktalarda yığılması engellenerek, ortak kullanılan bilgiyi üretme ve paylaşma maliyetleri ortadan kalkmaktadır.
  • Uygulama Amaçlı İntranet : İntranetin bu türü; örgüt içi yardım uygulamaları, örgüt içi yazışmalar ve benzeri iki yönlü etkileşimlere açıktır. Rapor üretmek, verileri incelemek veya müşteriler hakkında bilgi edinmek amacıyla ortak veriye erişim için web teknolojisi kullanmaları çalışanları örgütsel yazışma gibi bazı geleneksel yöntemleri uygulama zahmetinden kurtarmaktadır.
  • İşbirliği Amaçlı İntranet: “Birçok kişiden birçok kişiye” şeklinde gerçekleşen karşılıklı etkileşimi ifade eden intranetin bu türünde, örgütte kullanılan ortak bir bilgi tabanı bulunmaktadır. Bu şekilde, herhangi bir birim tarafından gönderilen bilgi diğer bireyler ve birimler tarafından da kullanılabilmektedir.

BİLGİ: İntranet, kurum içinde yer alan kişilerin bilgisayar ağları ile birbirine bağlanmasını ifade etmektedir.

İntranet, örgütlerde kullanılan bazı uygulamaların web tabanlı hale dönüştürülerek kullanılmasını sağlayan bir sistemdir. Ancak bu uygulamalar, internetteki gibi herkese değil, sadece örgüt içinde kullanıma açıktır. Web tabanlı uygulamaları çalıştırarak, bilgilere erişmek ve rapor almak için bireylerin örgüt bünyesinde olmasına ihtiyaç bulunmamakta, bu kişiler; bir modem aracılığıyla örgütün web sunucusuna bağlanarak, evden ya da herhangi bir yerden sisteme bağlanabilmektedir. Birçok örgütün bu sistemle, bayileri ile bilgi alışverişinde bulunması da mümkündür. İntranet aracılığıyla, örgütün içinde ve dışında hızlı ve güvenilir iletişim, çalışanlar arasında etkin ve anlamlı bir işbirliği, çeşitli işletme içi süreçlerde ise maliyet ve zaman tasarrufları sağlamak mümkün olmaktadır. Bunun yanında intranet uygulamaları; kullanım kolaylığı, işletme faaliyetlerinde etkinlik, bilgi kullanıcılarının denetimi, seçim özgürlüğü ve multimedya (hareketli resimler, müzikler, ses ve ışık uygulamalarını birleştiren medya) uygulamalar gibi birtakım avantajları nedeni ile de nedenlerle tercih edilmektedir (Tutar vd., 2012:218-219).

Tüm bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere intranet kurum içinde çalışanların birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunduğu bir anlamda kurum içi internettir. İntranetin kullanılması ile birlikte kurum içindeki tüm işlemler çok daha hızlı bir şekilde yürütülmekte, ayrıca çalışanlar arasındaki iletişim ve işbirliği artmaktadır. İşletme içerisinde sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulmasında ve çalışanların birbirleriyle sürekli iletişim içerisinde oldukları olumlu bir örgüt ikliminin yaratılmasında intranetin katkısının büyük olduğu görülmektedir.